www.yoveeart.pl
facebook

Roman Polko

Generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją.
W 1981 r. rozpoczął służbę w SZ PRL. Podczas służby wojskowej dowodził jednostkami wojskowymi: 6 Batalionem Desantowo-Szturmowym, 18 Bielskim Batalionem Desantowo-Szturmowym oraz Wojskową Formacją Specjalną GROM.

Jest członkiem Rady Patronackiej Instytutu Jagiellońskiego.

Dnia 7 września 2006 został Zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a od 8 sierpnia 2007 do 19 listopada 2007 p.o. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 25 lipca 2008 podał się do dymisji ze stanowiska Zastępcy Szefa BBN. Dymisja została przyjęta.

W 2005 r. została wydana książka pt.: „Gromowładny”, będąca wywiadem-rzeką Magdaleny Łukaszewicz z Romanem Polko, a w 2008 r. kolejna, tego samego rodzaju pt.: „Armia. Instrukcja obsługi” Pauliny Bolibrzuch oraz publikacja autorstwa samego Romana Polko: „GROM w działaniach przeciwterrorystycznych”

Muzyka

Konferansjerzy

Pozostali

Roman Polko

Generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją.
W 1981 r. rozpoczął służbę w SZ PRL. Podczas służby wojskowej dowodził jednostkami wojskowymi: 6 Batalionem Desantowo-Szturmowym, 18 Bielskim Batalionem Desantowo-Szturmowym oraz Wojskową Formacją Specjalną GROM.

Jest członkiem Rady Patronackiej Instytutu Jagiellońskiego.

Dnia 7 września 2006 został Zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a od 8 sierpnia 2007 do 19 listopada 2007 p.o. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 25 lipca 2008 podał się do dymisji ze stanowiska Zastępcy Szefa BBN. Dymisja została przyjęta.

W 2005 r. została wydana książka pt.: „Gromowładny”, będąca wywiadem-rzeką Magdaleny Łukaszewicz z Romanem Polko, a w 2008 r. kolejna, tego samego rodzaju pt.: „Armia. Instrukcja obsługi” Pauliny Bolibrzuch oraz publikacja autorstwa samego Romana Polko: „GROM w działaniach przeciwterrorystycznych”