www.yoveeart.pl
facebook

Muzyka

Konferansjerzy

Pozostali

Skrzypce

Dominik Chmurski

ULA NOWAKOWSKA – harfistka

DAWID LUBOWICZ – skrzypek

TRIO ARCHETTO

ROBERT BIELAK – skrzypek