www.yoveeart.pl
facebook

MARCIN KAJPER – saksofonista

Wychowanek prof. Jarosława Knyszki w klasie klarnetu w PSM w Szprotawie, absolwent Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klasie klarnetu prof. Jarosława Wachowiaka. W roku 1998 rozpoczął edukacje na Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w klasie prof. Zdzisława Nowaka, którą kontynuował w klasie saksofonu prof. Jerzego Jarosika na Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Rozpoczął swoja karierę artystyczna w orkiestrze Zbigniewa Górnego. Współpracował z artystami polskiej sceny jazzowej takimi jak :Andrzej Przybielski, Zdzisław Babiarski, Piotr Biskupski, Grzegorz Nadolny, Zbigniew Wrombel, Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Marcin Pendowski. Jak również z zespołami – Strefa Zero, Samhokin Band, The Ślub, Switch On Quintet, Mamarytmia, Sinatra Project, Wolny Band, Wojtek Korda.

W roku 2006 zdobył wyróżnienie solistyczne na festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu. Od wielu lat współpracuje z big bandami poznańskimi jako solista. W 2008 roku z zespołem Switch On Quintet zdobył Grand Prix na festiwalu jazzowym w Siofók (Węgry), z tym samym zespołem znalazł się w ścisłej czołówce zespołów na festiwalu jazzowym w Usti nad Łebą(Czechy). Jako solista zdobył pierwsze miejsce siódmej edycji konkursu w Szczecinie – Zmagania Jazzowe. Z Quintetem Macieja Fortuny zajął 2 miejsce na festiwalu jazzowym dla młodych muzyków w Krakowie – Jazz Juniors 2008.

Od roku 2012 na stałe współpracuje z gitarzystą, kompozytorem i wokalistą Rayem Wilsonem, który zastąpił Phila Colinsa w zespole Genesis. Owoce ich współpracy to nie tylko koncerty w Polsce i na całym świecie ale również nagranie w 2013 roku w kooperacji z Polskim Radiem płyty zatytułowanej „Chasing Rainbows” zawierającej 12 utworów utrzymanych w typowym brzmieniu brytyjskiego rocka.

Marcin wydał również płyty solowe:

Marcin Kajper NO.1
Marcin Kajper NO.1
Living Out Of A Suitcase
ELEVATOR MUSIC

 

Marcin Kajper – tenor, alto, soprano saxophonist. multi-instrumentalist, arranger, session musician. Alumnus of  prof. Jaroslaw Knyszki in the clarinet conservatory class in PSM in Szprotawa, a graduate of the Mieczyslaw Karlowicz’s High School of Music in Poznan in the clarinet class of prof. Jaroslaw Wachowiak. In 1998 he started further education at the Ignacy Paderewski’s Academy of Music by prof. Zdzislaw Nowak, which he continued in the saxophone class by prof. George Jarosik at the Academy of Music in Katowice, at the Department of Jazz and Contemporary Music. In his artistic career he debuted in the orchestra of Zbigniew Gorski.

He has collaborated with artists of the Polish jazz scene such as Andrew Przybielski, Zdzislaw Babiarski, Peter Biskupski, Grzegorz Nadolny, Zbigniew Wrombel, Filip Wojciechowski, Paul Pańta, Cezary Konrad, Marcin Pendowski. As well as the teams – Ground Zero, Samhokin Band, The Wedding, Switch On Quintet, Mamarytmia, Sinatra Project, Single Band, Wojtek Korda. In 2006, he won the award for the solo performance  at the Big Band Festival  in New Tomyśl.

For many years, he has been working with big bands of Poznan as an instrumental soloist. In 2008, along with the Switch On Quintet band he won the Grand Prix at the jazz festival in Siofok (Hungary), and with the same team he remained in the forefront of bands on the jazz festival in Usti, by Leba River  (Czech Republic). As a solo instrumentalist he has won the first place of the seventh edition of the competition in Szczecin – „Zmagania Jazzowe (Jazz Struggle)”. Together with Maciej Fortuna Quintet he  took 2nd place at the jazz festival for young musicians in Krakow – Jazz Juniors, 2008.

Since 2012, he has been permanently cooperating with the guitarist, composer and vocalist Ray Wilson, who replaced Phil Collins in Genesis. The fruits of their cooperation are not only concerts in Poland, and  all over the world, but in 2013 they also recorded in cooperation with Polish Radio, an album titled „Chasing Rainbows” containing 12 tracks of typical British rock music.

Marcin has also released three solo albums:

Marcin Kajper NO.1
Marcin Kajper NO.1
Living Out Of A Suitcase
ELEVATOR MUSIC

 

www.marcinkajper.pl

Muzyka do pobrania:

Muzyka

Konferansjerzy

Pozostali

MARCIN KAJPER – saksofonista

Wychowanek prof. Jarosława Knyszki w klasie klarnetu w PSM w Szprotawie, absolwent Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klasie klarnetu prof. Jarosława Wachowiaka. W roku 1998 rozpoczął edukacje na Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w klasie prof. Zdzisława Nowaka, którą kontynuował w klasie saksofonu prof. Jerzego Jarosika na Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Rozpoczął swoja karierę artystyczna w orkiestrze Zbigniewa Górnego. Współpracował z artystami polskiej sceny jazzowej takimi jak :Andrzej Przybielski, Zdzisław Babiarski, Piotr Biskupski, Grzegorz Nadolny, Zbigniew Wrombel, Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Marcin Pendowski. Jak również z zespołami – Strefa Zero, Samhokin Band, The Ślub, Switch On Quintet, Mamarytmia, Sinatra Project, Wolny Band, Wojtek Korda.

W roku 2006 zdobył wyróżnienie solistyczne na festiwalu Big Bandów w Nowym Tomyślu. Od wielu lat współpracuje z big bandami poznańskimi jako solista. W 2008 roku z zespołem Switch On Quintet zdobył Grand Prix na festiwalu jazzowym w Siofók (Węgry), z tym samym zespołem znalazł się w ścisłej czołówce zespołów na festiwalu jazzowym w Usti nad Łebą(Czechy). Jako solista zdobył pierwsze miejsce siódmej edycji konkursu w Szczecinie – Zmagania Jazzowe. Z Quintetem Macieja Fortuny zajął 2 miejsce na festiwalu jazzowym dla młodych muzyków w Krakowie – Jazz Juniors 2008.

Od roku 2012 na stałe współpracuje z gitarzystą, kompozytorem i wokalistą Rayem Wilsonem, który zastąpił Phila Colinsa w zespole Genesis. Owoce ich współpracy to nie tylko koncerty w Polsce i na całym świecie ale również nagranie w 2013 roku w kooperacji z Polskim Radiem płyty zatytułowanej „Chasing Rainbows” zawierającej 12 utworów utrzymanych w typowym brzmieniu brytyjskiego rocka.

Marcin wydał również płyty solowe:

Marcin Kajper NO.1
Marcin Kajper NO.1
Living Out Of A Suitcase
ELEVATOR MUSIC

 

Marcin Kajper – tenor, alto, soprano saxophonist. multi-instrumentalist, arranger, session musician. Alumnus of  prof. Jaroslaw Knyszki in the clarinet conservatory class in PSM in Szprotawa, a graduate of the Mieczyslaw Karlowicz’s High School of Music in Poznan in the clarinet class of prof. Jaroslaw Wachowiak. In 1998 he started further education at the Ignacy Paderewski’s Academy of Music by prof. Zdzislaw Nowak, which he continued in the saxophone class by prof. George Jarosik at the Academy of Music in Katowice, at the Department of Jazz and Contemporary Music. In his artistic career he debuted in the orchestra of Zbigniew Gorski.

He has collaborated with artists of the Polish jazz scene such as Andrew Przybielski, Zdzislaw Babiarski, Peter Biskupski, Grzegorz Nadolny, Zbigniew Wrombel, Filip Wojciechowski, Paul Pańta, Cezary Konrad, Marcin Pendowski. As well as the teams – Ground Zero, Samhokin Band, The Wedding, Switch On Quintet, Mamarytmia, Sinatra Project, Single Band, Wojtek Korda. In 2006, he won the award for the solo performance  at the Big Band Festival  in New Tomyśl.

For many years, he has been working with big bands of Poznan as an instrumental soloist. In 2008, along with the Switch On Quintet band he won the Grand Prix at the jazz festival in Siofok (Hungary), and with the same team he remained in the forefront of bands on the jazz festival in Usti, by Leba River  (Czech Republic). As a solo instrumentalist he has won the first place of the seventh edition of the competition in Szczecin – „Zmagania Jazzowe (Jazz Struggle)”. Together with Maciej Fortuna Quintet he  took 2nd place at the jazz festival for young musicians in Krakow – Jazz Juniors, 2008.

Since 2012, he has been permanently cooperating with the guitarist, composer and vocalist Ray Wilson, who replaced Phil Collins in Genesis. The fruits of their cooperation are not only concerts in Poland, and  all over the world, but in 2013 they also recorded in cooperation with Polish Radio, an album titled „Chasing Rainbows” containing 12 tracks of typical British rock music.

Marcin has also released three solo albums:

Marcin Kajper NO.1
Marcin Kajper NO.1
Living Out Of A Suitcase
ELEVATOR MUSIC

 

www.marcinkajper.pl

Muzyka do pobrania: