www.yoveeart.pl
facebook

OLGA BAREJ – wokalistka

OLGA BAREJ warszawianka, wegetarianka. Muzyka otacza ją od dziecka, jej tata jest z zamiłowania gitarzystą, potrafi też grać na innych instrumentach strunowych takich jak harfa, mandolina czy gitara hawajska, kiedyś grał na skrzypcach. W domu zawsze było dużo różnych instrumentów i muzyki, rodzice śpiewali jej „Love me tender” na dobranoc.

Doświadczenie sceniczne zdobywała na deskach filharmonii, występując z chórem i orkiestrą symfoniczną na koncertach i prestiżowych festiwalach. Uczy się w Szkole Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie, gdzie rozwija swoje umiejętności. Ma na swoim muzycznym koncie współpracę i nagrania z zespołami rockowymi, etno-folkowymi oraz wykonującymi muzykę soul i gospel. Nagrywa również dubbing piosenek do bajek dla dzieci, emitowanych w telewizji. Zawsze interesowała ją ekologia, wegetarianizm i ekologiczny styl życia, dlatego studiowała ochronę środowiska. Olga pracuje również jako modelka oraz występuje w reklamach telewizyjnych. Śpiewa dużo i często, głównie takie gatunki jak pop, soul, funky i jazz. Występuje na eventach i bankietach wykonując światowe standardy jazzowe. Czasami mam także okazję występować z własnym programem wokalnym, gdzie łączy współczesny rozrywkowy repertuar z brzmieniem tradycyjnych instrumentów – gitary, akordeonu, skrzypiec i bębnów. Zagrała parę koncertów akustycznych z ojcem. Olga słucha wielu gatunków muzyki, od klasyki do reggae. Ostatnio przede wszystkim słucha Esperanzy Spalding i Roberta Glaspera. Uwielbia brazylijską muzykę, bossa nove i jazz. Soul – od Raya Charlesa i Curtisa Mayfielda po Angie Stone. Wśród polskich wykonawców ceni Annę Marię Jopek, Kayah i Marylę Rodowicz.

OLGA BAREJ, born and raised in Warsaw (Poland), a vegetarian. Music surrounds her since her childhood. Her dad is passionate guitarist, he can also play other stringed instruments such as a harp, a mandolin and a lap steel guitar. He also used to play a violin. At home there was always a lot of different instruments and music, her parents used to sing her „Love me tender” for a bed time.

She gained a stage experience in a Philharmonic, performing with the choir and symphony orchestra concerts and festivals. She teaches in the Jerzy Wasowski’s School of Vocal in Warsaw, where she continues to develops her skills. She has participated in collaboration of music and recordings of rock bands, ethno-folk and performing soul and gospel music. She records also dubbing songs to fairy tales for children, which are broadcasted on a television.  Always interested in the ecology, vegetarianism and eco-friendly lifestyle, that’s why she decided to take University education in Environmental Protection . Olga also works as a model and appears in television commercials. She regularly rehearses, and sings a lot, especially styles such as pop, soul, funk and jazz music. She appears on events and banquets performing worldwide known jazz standards. Sometimes she also has an opportunity to perform with her own vocal program, in which she combines contemporary entertainment repertoire with the sounds of traditional instruments – guitars, accordions, violins and drums. She has played a few acoustic gigs with her father. Olga listens to many genres of music, from classical to reggae. Recently she finds inspiration mostly in Esperanza Spalding and Robert Glasper. He loves Brazilian music, jazz and bossa nova. Soul music – from Ray Charles and Curtis Mayfield after Angie Stone. Among Polish artists she finds inspiration music of Anna Maria Jopek, Kayah and Maryla Rodowicz.

Olga jest finalistką X Factor, laureatką programu TVP Szansa Na Sukces oraz  Voice Of Poland w którym doszła do etapu LIVE.

Olga jest również aktorką drugoplanową. Można ją zobaczyć w polskich serialach:

Zobacz występy Olgi:

ZAPROŚ TEN DUET NA SWÓJ EVENT!

Jakiś czas temu Olga Barej zaczęła współpracę z kompozytorem Mateuszem Mrozowskim, która zaowocowała piosenką Słońca Smak. Olga nagrała wokal we włoskim Rosora Studio, pod okiem Fabio Morbidelli, współproducenta dwóch albumów Glorii Gaynor. Napisała tekst i linię wokalną do istniejącej wersji instrumentalnej. Zdjęcia do teledysku odbyły się w podwarszawskim Komorowie, zwanym również Miastem Ogrodów.

Some time ago, Olga Barej began working with composer Matthew Mrozowski, which resulted in the song “Taste of the sun”. Olga recorded her vocals in the Italian Rosora Studio, under the guidance of Fabio Morbidelli, co-producer of two albums of Gloria Gaynor. She wrote the text and the vocal line to an existing instrumental version. Shooting for the video took place in Komorów near Warsaw, also known as the Garden City.

Olga nie zamyka się jednak na żaden gatunek muzyczny. Aktualnie bierze udział w zagranicznym projekcie muzyki elektronicznej. Razem z zespołem Anatomy of Melancholy pracuje nad debiutanckim materiałem w czeskiej Pradze. Pierwszy album grupy ukazał się właśnie na winylu we Francji, nakładem wytwórni ArtFeast Records. Impreza promująca album odbyła się 22 listopada 2014 w klubie Transbo w Lyonie. Międzynarodowy, multikulturowy band zaprezentował ciekawy miks muzyki elektro i house, z towarzyszeniem wokalu i żywych instrumentów. Przed Olgą Barej i Anatomy of Melancholy na tej samej scenie wystąpił Ed Sheeran.

Olga does not limit herself to any music genre. Currently she participates in the international project of electronic music. Together with a team of Anatomy of Melancholy she is working on their debut material in Prague (Czech Rep.). Their first album has just been released on a vinyl in France, by the record label of ArtFeast Records. An event promoting the album took place on November 22nd, 2014 in the club Transbo in Lyon (France). The international, multi-cultural band has presented an interesting mix of electro and house music, accompanied by vocals and live instruments. Olga Barej and Anatomy of Melancholy have supported Ed Sheeran.

Aksamitna, ciemna barwa głosu Olgi przypomina Duffy. Na międzynarodowym festiwalu piosenki „Malwy” Olga określona została „polską Barbrą Streisand”. Urok osobisty, wyjątkowy głos i charyzma sceniczna sprawiają, że liczne grono fanów Olgi cały czas rośnie.

Koncerty Olgi to niezapomniana podróż zarówno w czasie jak i po różnych gatunkach muzycznych od klimatów smooth jazzowych, przez przeboje pop lat 80’ i 90’ aż po znane utwory rockowe.

Olga’s velvety, dark timbre  voice is much alike Duffy’s. At the international song festival “Malwy (Hollyhocks)” Olga was named “Polish Barbra Streisand”. Her delightful personality, unique voice and stage charisma make that her  large group of fans is continuously growing.

Olga’s concerts  is an unforgettable journey, both in time,  and through the various genres of music, from moods of smooth jazz, pop beats by 80 'and 90′ to the famous rock songs.

NASZE PROJEKTY Z OLGĄ BAREJ

OLGA BAREJ & Soundfire

OLGA BAREJ & Big Trio

https://yoveeart.pl/olga-barej-marcin-czyzewski-live-band/

Muzyka do pobrania:

Olga jest również uznaną aktorką. Można ją zobaczyć w polskich serialach:

Muzyka

Konferansjerzy

Pozostali

OLGA BAREJ – wokalistka

OLGA BAREJ warszawianka, wegetarianka. Muzyka otacza ją od dziecka, jej tata jest z zamiłowania gitarzystą, potrafi też grać na innych instrumentach strunowych takich jak harfa, mandolina czy gitara hawajska, kiedyś grał na skrzypcach. W domu zawsze było dużo różnych instrumentów i muzyki, rodzice śpiewali jej „Love me tender” na dobranoc.

Doświadczenie sceniczne zdobywała na deskach filharmonii, występując z chórem i orkiestrą symfoniczną na koncertach i prestiżowych festiwalach. Uczy się w Szkole Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie, gdzie rozwija swoje umiejętności. Ma na swoim muzycznym koncie współpracę i nagrania z zespołami rockowymi, etno-folkowymi oraz wykonującymi muzykę soul i gospel. Nagrywa również dubbing piosenek do bajek dla dzieci, emitowanych w telewizji. Zawsze interesowała ją ekologia, wegetarianizm i ekologiczny styl życia, dlatego studiowała ochronę środowiska. Olga pracuje również jako modelka oraz występuje w reklamach telewizyjnych. Śpiewa dużo i często, głównie takie gatunki jak pop, soul, funky i jazz. Występuje na eventach i bankietach wykonując światowe standardy jazzowe. Czasami mam także okazję występować z własnym programem wokalnym, gdzie łączy współczesny rozrywkowy repertuar z brzmieniem tradycyjnych instrumentów – gitary, akordeonu, skrzypiec i bębnów. Zagrała parę koncertów akustycznych z ojcem. Olga słucha wielu gatunków muzyki, od klasyki do reggae. Ostatnio przede wszystkim słucha Esperanzy Spalding i Roberta Glaspera. Uwielbia brazylijską muzykę, bossa nove i jazz. Soul – od Raya Charlesa i Curtisa Mayfielda po Angie Stone. Wśród polskich wykonawców ceni Annę Marię Jopek, Kayah i Marylę Rodowicz.

OLGA BAREJ, born and raised in Warsaw (Poland), a vegetarian. Music surrounds her since her childhood. Her dad is passionate guitarist, he can also play other stringed instruments such as a harp, a mandolin and a lap steel guitar. He also used to play a violin. At home there was always a lot of different instruments and music, her parents used to sing her „Love me tender” for a bed time.

She gained a stage experience in a Philharmonic, performing with the choir and symphony orchestra concerts and festivals. She teaches in the Jerzy Wasowski’s School of Vocal in Warsaw, where she continues to develops her skills. She has participated in collaboration of music and recordings of rock bands, ethno-folk and performing soul and gospel music. She records also dubbing songs to fairy tales for children, which are broadcasted on a television.  Always interested in the ecology, vegetarianism and eco-friendly lifestyle, that’s why she decided to take University education in Environmental Protection . Olga also works as a model and appears in television commercials. She regularly rehearses, and sings a lot, especially styles such as pop, soul, funk and jazz music. She appears on events and banquets performing worldwide known jazz standards. Sometimes she also has an opportunity to perform with her own vocal program, in which she combines contemporary entertainment repertoire with the sounds of traditional instruments – guitars, accordions, violins and drums. She has played a few acoustic gigs with her father. Olga listens to many genres of music, from classical to reggae. Recently she finds inspiration mostly in Esperanza Spalding and Robert Glasper. He loves Brazilian music, jazz and bossa nova. Soul music – from Ray Charles and Curtis Mayfield after Angie Stone. Among Polish artists she finds inspiration music of Anna Maria Jopek, Kayah and Maryla Rodowicz.

Olga jest finalistką X Factor, laureatką programu TVP Szansa Na Sukces oraz  Voice Of Poland w którym doszła do etapu LIVE.

Olga jest również aktorką drugoplanową. Można ją zobaczyć w polskich serialach:

Zobacz występy Olgi:

ZAPROŚ TEN DUET NA SWÓJ EVENT!

Jakiś czas temu Olga Barej zaczęła współpracę z kompozytorem Mateuszem Mrozowskim, która zaowocowała piosenką Słońca Smak. Olga nagrała wokal we włoskim Rosora Studio, pod okiem Fabio Morbidelli, współproducenta dwóch albumów Glorii Gaynor. Napisała tekst i linię wokalną do istniejącej wersji instrumentalnej. Zdjęcia do teledysku odbyły się w podwarszawskim Komorowie, zwanym również Miastem Ogrodów.

Some time ago, Olga Barej began working with composer Matthew Mrozowski, which resulted in the song “Taste of the sun”. Olga recorded her vocals in the Italian Rosora Studio, under the guidance of Fabio Morbidelli, co-producer of two albums of Gloria Gaynor. She wrote the text and the vocal line to an existing instrumental version. Shooting for the video took place in Komorów near Warsaw, also known as the Garden City.

Olga nie zamyka się jednak na żaden gatunek muzyczny. Aktualnie bierze udział w zagranicznym projekcie muzyki elektronicznej. Razem z zespołem Anatomy of Melancholy pracuje nad debiutanckim materiałem w czeskiej Pradze. Pierwszy album grupy ukazał się właśnie na winylu we Francji, nakładem wytwórni ArtFeast Records. Impreza promująca album odbyła się 22 listopada 2014 w klubie Transbo w Lyonie. Międzynarodowy, multikulturowy band zaprezentował ciekawy miks muzyki elektro i house, z towarzyszeniem wokalu i żywych instrumentów. Przed Olgą Barej i Anatomy of Melancholy na tej samej scenie wystąpił Ed Sheeran.

Olga does not limit herself to any music genre. Currently she participates in the international project of electronic music. Together with a team of Anatomy of Melancholy she is working on their debut material in Prague (Czech Rep.). Their first album has just been released on a vinyl in France, by the record label of ArtFeast Records. An event promoting the album took place on November 22nd, 2014 in the club Transbo in Lyon (France). The international, multi-cultural band has presented an interesting mix of electro and house music, accompanied by vocals and live instruments. Olga Barej and Anatomy of Melancholy have supported Ed Sheeran.

Aksamitna, ciemna barwa głosu Olgi przypomina Duffy. Na międzynarodowym festiwalu piosenki „Malwy” Olga określona została „polską Barbrą Streisand”. Urok osobisty, wyjątkowy głos i charyzma sceniczna sprawiają, że liczne grono fanów Olgi cały czas rośnie.

Koncerty Olgi to niezapomniana podróż zarówno w czasie jak i po różnych gatunkach muzycznych od klimatów smooth jazzowych, przez przeboje pop lat 80’ i 90’ aż po znane utwory rockowe.

Olga’s velvety, dark timbre  voice is much alike Duffy’s. At the international song festival “Malwy (Hollyhocks)” Olga was named “Polish Barbra Streisand”. Her delightful personality, unique voice and stage charisma make that her  large group of fans is continuously growing.

Olga’s concerts  is an unforgettable journey, both in time,  and through the various genres of music, from moods of smooth jazz, pop beats by 80 'and 90′ to the famous rock songs.

NASZE PROJEKTY Z OLGĄ BAREJ

OLGA BAREJ & Soundfire

OLGA BAREJ & Big Trio

https://yoveeart.pl/olga-barej-marcin-czyzewski-live-band/

Muzyka do pobrania:

Olga jest również uznaną aktorką. Można ją zobaczyć w polskich serialach: