www.yoveeart.pl
facebook

Overcast

Overcast – instrumentalny zespół jazzowy o ciekawym rockowym brzmieniu założony w 2006 roku w Lubinie. Pomysłodawcą utworzenia grupy był basista Mariusz Tryniszewski, jednak skład zespołu ukształtował się po sesji nagraniowej w Studio Echo i tak w skład zespołu weszli muzycy: Mariusz „Muzyko Maniek” Tryniszewski (gitara basowa), Krzysztof Gumienny – (gitary), Bogusz Stępak (perkusja) oraz inni utalentowani muzycy z wydziału Jazzu w Zielonej Górze Rafał Jędruch (saxofony) i Antoni Baszak (trąbka). Zespół w swojej kilkuletniej historii koncertował w wielu prestiżowych miejscach i współpracował z wieloma cenionymi muzykami z Polski i zagranicy.

W 2007 roku na Mayday Rock Festiwal spośród biorących udział ponad 150 zespołów z całego kraju Overcast zajął pierwsze miejsce a Mariusz Tryniszewski zdobył nagrodę najlepszego instrumentalisty i wkrótce wszedł do studia „Tower” we Wrocławiu, w którym wraz z kolegami z Orkiestry Rivendell, braćmi Kamilem i Konradem Rogińskimi zrealizowali pierwszą profesjonalną sesję nagraniową. Okres przed ukończeniem pracy nad debiutanckim krążkiem wypełnił zespołowi cykl koncertów w Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii i w Polsce między innymi przy współpracy z „Teatrem Ruchu Akrobatów OCELOT” oraz z udziałem „Pilichowski Band”, „Pi er 2”, „Quidam”, czy „Minus123 minuty” z Czech. W lutym 2009 przy częściowym wsparciu CK Muzy z Lublina w Studio Echo pod Wrocławiem Overcast ukończył ostatecznie nagranie debiutanckiego krążka z 9 utworami a utwór pt. „Niburu” doczekał się teledysku zrealizowanego przez Patryka Madeja z grupą filmową Unisel Studio. Warto podkreślić, że współpraca z Wojtkiem Pilichowskim nie zakończyła się tylko i wyłącznie na wspólnych koncertach obu grup. Pilich wydając swój kolejny album „No Bass No Fun” postanowił uwzględnić i dołączyć do tej płyty nagrania Overcast.

Zespół Overcast to z pewnością grupa świetnych muzyków czerpiących inspiracje i pełną artystyczną satysfakcję z dawania słuchaczom i odbiorcom rzeczywistych dźwięków w pozytywnych wibracjach wprowadzających w klimaty przejrzystej nierzeczywistości.

Overcast – instrumental jazz band with an interesting rock sounding  was founded in 2006 in Lubin. The founder of the band was bassist Mariusz Tryniszewski, but the band  formed itself after the recording session in Studio Echo, resulting in a group of musicians such as : Mariusz „Muzyko Maniek” Tryniszewski (bass guitar), Krzysztof Gumienny  (guitars), Bogusz Stępak (drums) and other talented musicians from the Jazz department in Zielona Gora such as: Rafal Jędruch (saxophones) and Antoni Baszak (trumpet). The band in its several years history has performed in many prestigious venues and has collaborated with many respected musicians from Poland and abroad.

In 2007, Overcast took a first place in Mayday Rock Festival starting among more than 150 bands from around the country, and Mariusz Tryniszewski won Best Instrumentalist award, and soon entered the studio „Tower” in Wrocław, in which, together with colleagues from the Rivendell orchestra, brothers Camille and Konrad Rogińskimi he participated in the first professional recording session. During the period before the completion of work on the debut album, the band was performing on a series of concerts in Belgium, Spain, Italy, Switzerland and Poland, among others, in cooperation with the „Theatre of Movement acrobats Ocelot” and starring „Pilichowski Band”, „Pi er 2,” „Quidam” or „Minus123 minutes” from the Czech Republic. In February 2009, with partial support of Lublin CK Muses Studio in Studio Echo near Wroclaw, Overcast finally finished recording their debut album with 9 songs, and the song titled „Niburu” was made a videoclip by Patryk Madej, together with Unisel Studio group. It is worth noting that the cooperation with Wojtek Pilichowski not ended only on joint concerts of both groups. Pilich releasing his new album „No Bass No Fun” has decided to take into account and add to the album Overcast’s recordings.

Overcast band is undoubtedly a team of talented musicians, finding inspiration, and full artistic satisfaction in providing their fans lots of positive vibrations in life music, making reality delightfully unreal.

Muzyka do pobrania:


 

Muzyka

Konferansjerzy

Pozostali

Overcast

Overcast – instrumentalny zespół jazzowy o ciekawym rockowym brzmieniu założony w 2006 roku w Lubinie. Pomysłodawcą utworzenia grupy był basista Mariusz Tryniszewski, jednak skład zespołu ukształtował się po sesji nagraniowej w Studio Echo i tak w skład zespołu weszli muzycy: Mariusz „Muzyko Maniek” Tryniszewski (gitara basowa), Krzysztof Gumienny – (gitary), Bogusz Stępak (perkusja) oraz inni utalentowani muzycy z wydziału Jazzu w Zielonej Górze Rafał Jędruch (saxofony) i Antoni Baszak (trąbka). Zespół w swojej kilkuletniej historii koncertował w wielu prestiżowych miejscach i współpracował z wieloma cenionymi muzykami z Polski i zagranicy.

W 2007 roku na Mayday Rock Festiwal spośród biorących udział ponad 150 zespołów z całego kraju Overcast zajął pierwsze miejsce a Mariusz Tryniszewski zdobył nagrodę najlepszego instrumentalisty i wkrótce wszedł do studia „Tower” we Wrocławiu, w którym wraz z kolegami z Orkiestry Rivendell, braćmi Kamilem i Konradem Rogińskimi zrealizowali pierwszą profesjonalną sesję nagraniową. Okres przed ukończeniem pracy nad debiutanckim krążkiem wypełnił zespołowi cykl koncertów w Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii i w Polsce między innymi przy współpracy z „Teatrem Ruchu Akrobatów OCELOT” oraz z udziałem „Pilichowski Band”, „Pi er 2”, „Quidam”, czy „Minus123 minuty” z Czech. W lutym 2009 przy częściowym wsparciu CK Muzy z Lublina w Studio Echo pod Wrocławiem Overcast ukończył ostatecznie nagranie debiutanckiego krążka z 9 utworami a utwór pt. „Niburu” doczekał się teledysku zrealizowanego przez Patryka Madeja z grupą filmową Unisel Studio. Warto podkreślić, że współpraca z Wojtkiem Pilichowskim nie zakończyła się tylko i wyłącznie na wspólnych koncertach obu grup. Pilich wydając swój kolejny album „No Bass No Fun” postanowił uwzględnić i dołączyć do tej płyty nagrania Overcast.

Zespół Overcast to z pewnością grupa świetnych muzyków czerpiących inspiracje i pełną artystyczną satysfakcję z dawania słuchaczom i odbiorcom rzeczywistych dźwięków w pozytywnych wibracjach wprowadzających w klimaty przejrzystej nierzeczywistości.

Overcast – instrumental jazz band with an interesting rock sounding  was founded in 2006 in Lubin. The founder of the band was bassist Mariusz Tryniszewski, but the band  formed itself after the recording session in Studio Echo, resulting in a group of musicians such as : Mariusz „Muzyko Maniek” Tryniszewski (bass guitar), Krzysztof Gumienny  (guitars), Bogusz Stępak (drums) and other talented musicians from the Jazz department in Zielona Gora such as: Rafal Jędruch (saxophones) and Antoni Baszak (trumpet). The band in its several years history has performed in many prestigious venues and has collaborated with many respected musicians from Poland and abroad.

In 2007, Overcast took a first place in Mayday Rock Festival starting among more than 150 bands from around the country, and Mariusz Tryniszewski won Best Instrumentalist award, and soon entered the studio „Tower” in Wrocław, in which, together with colleagues from the Rivendell orchestra, brothers Camille and Konrad Rogińskimi he participated in the first professional recording session. During the period before the completion of work on the debut album, the band was performing on a series of concerts in Belgium, Spain, Italy, Switzerland and Poland, among others, in cooperation with the „Theatre of Movement acrobats Ocelot” and starring „Pilichowski Band”, „Pi er 2,” „Quidam” or „Minus123 minutes” from the Czech Republic. In February 2009, with partial support of Lublin CK Muses Studio in Studio Echo near Wroclaw, Overcast finally finished recording their debut album with 9 songs, and the song titled „Niburu” was made a videoclip by Patryk Madej, together with Unisel Studio group. It is worth noting that the cooperation with Wojtek Pilichowski not ended only on joint concerts of both groups. Pilich releasing his new album „No Bass No Fun” has decided to take into account and add to the album Overcast’s recordings.

Overcast band is undoubtedly a team of talented musicians, finding inspiration, and full artistic satisfaction in providing their fans lots of positive vibrations in life music, making reality delightfully unreal.

Muzyka do pobrania: